SUCCESHISTORIER    
 

Autolog A/S - Preben Østergaard Adm. direktør 

”Da vi stod overfor en ekspansion, valgte vi efter en nøje vurdering, at indgå et rekrutteringssamarbejde med human selection. Human selection har siden hen hjulpet os med ansættelse af account managers, interne sælgere, en marketingmedarbejder og også en til at holde styr på vores økonomi. Faktisk er vi så glade for samarbejdet, at vi også bruger human selection som coach og sparringspartner i forhold til vores organisationsudvikling”.

 
 
 

Digital House A/S - Jesper Stahl Adm. direktør 

”Da jeg for flere år siden valgte at samarbejde med human selection omkring rekruttering af personale til vores virksomhed, var det dels fordi jeg fornemmede, at de havde ekspertisen til at vurdere kandidaternes evne til at opnå succes i en virksomhed som vores og dels fordi de udviste stor fleksibilitet og engagement. Ud over bistand i forbindelse med alm. rekruttering anvender vi også human selection i forbindelse med adfærdstest af medarbejdere og mulige kandidater, vi selv kommer i kontakt med.”

 
 
 

Tibnor A/S - Tommy Winquist Adm. direktør

”Vores samarbejde med human selection startede tilbage i 2003. Vi havde behov for at

få klarhed over medarbejder potentialet i en af vores salgsafdelinger og aftalte derfor at human selection skulle gennemføre en Team analyse af gruppen. Resultatet af analysen var så tilfredsstillende, at vi senere valgte også at gennemføre team analyse i andre dele af virksomheden. Sidenhen har vi udvidet samarbejdet til også at omfatte rekruttering af personale”.

 

 

human selection | egebjergtoften 203 |  2750 ballerup | tel. 2613 6057 | hs@human-selection.dk |