8 ACTIONS DU SOM CHEF KAN IGANSÆTTE FOR AT FASTHOLDE DINE GODE MEDARBEJDERE


For de fleste medarbejdere er der 3 basale ting der er vigtige. ”At blive holdt af; at føle sig vigtig og at blive værdsat”. Du kan give dem en kontant bonus, men hvis du ikke værdsætter dem eller hvis du ikke sikrer, at de føler sig som en vigtig brik i gruppen, ja så er sandsynligheden temmelig stor for at de forlader virksomheden.

Loyalitet afgøres af din indgriben eller mangel på samme, når en medarbejder har et problem. Måden du responderer på medarbejderens problem, sender besked til alle om, hvordan du føler overfor dine medarbejdere. Husk loyale medarbejdere skaber de største resultater.

Her får du 8 forslag til aktiviteter som du med fordel kan igangsætte, hvis du vil beholde dine gode medarbejdere.

1. Vær proaktiv og sørg for løbende ”en-til-en” samtaler
Vær proaktiv og invitér til ”en-til-en” samtale med dine medarbejdere. Sig til dem, at du vil værdsætte, at de fortæller dig, hvis de er, eller bliver utilfredse i jobbet.
Spørg dem: ”Hvilke faktorer har indflydelse på, at du bliver i firmaet”?

2. Bed dine medarbejdere om mundtligt at vurdere deres nuværende job på en skala fra 1-10, på de faktorer der er nævnt nedenfor.

(a) Jeg oplever at der er ærlig, hyppig tovejskommunikation mellem mig og min leder/resten af organisationen)
(b) Mit job er spændende og udfordrende
(c) Mit job giver mig mulighed for at lære noget nyt/udvikle mig
(d) Jeg kender mit arbejde og føler jeg gør en forskel
(e) Jeg bliver anerkendt og belønnet for mine præstationer
(f) Jeg har en tilfredsstillende grad af selvbestemmelse over mit job

Spørg efterfølgende hvad medarbejderen mener, der kan/skal gøres, for at hver af punkterne opnår en score på 10.

3. Bed medarbejderen om at beskrive sit ideelle job eller hvor han/hun kunne tænke sig at være om 1-2 år. Samarbejd efterfølgende med personen om en plan, der kan føre ham/hende til målet ….. begynd med det samme.

4. Beløn medarbejderen hvis han/hun bliver i jobbet og opnår de opstillede mål. Men husk på, at belønning er ikke nok. Det er sjældent lønnen, der er direkte årsag til, medarbejdere forlader virksomheden. Det er oftest mangel på effektiv ledelse. Først når ledelsen svigter, bliver ekstra penge medarbejderens fokusområde. Håndter jobbet først eller adressér eventuelle karriere ønsker. Først derefter skal du sørge for at medarbejderen får flere penge, men husk på at pengene skal være bundet op på, at de ønskede mål opnås. Hvis du ”nøjes” med at give medarbejderen flere penge, kan du risikere at du bare sørger for, at medarbejderen bliver ”godt betalt, men alligevel er utilfreds og uengageret”.

5. Sørg for at medarbejderne knytter bånd til andre personer i din virksomhed (sport, motion, særlige professionelle netværk, særlige interessegrupper etc.). Noget af det sværeste ved at forlade et job er, hvis man skal forlade nogle gode venner.

6. Sponsér aktiviteter for medarbejdernes ægtefæller, venner og børn. Det styrker ligeledes tilhørsforholdet til virksomheden.

7. Opbyg en liste med ”motivatorer” for hver enkelt af de personer som du meget nødigt vil undvære. Mange ledere er rent faktisk ikke klar over, hvad det er, der reelt motiverer medarbejderen. Prøv dig frem. Spørg personen selv, kolleger, venner etc. Du vil opleve, at det langt fra kun er penge der motiverer.

8. Tag løbende pulsen på dine medarbejdere.
Hvis de er distance- eller hybridmedarbejdere så sørg for jævnligt at kontakte dem, hvor du spørger til, hvad de føler for virksomheden/organisationen. Det vil hjælpe dig til at identificere eventuelle nye problemer, inden de bliver for store.