Derfor spiller EQ en vigtig rolle i forhold til sælgere

Der er masser af evidens for, at sælgere der scorer højt på følelsesmæssig intelligens (EQ), de klarer sig bedre end gennemsnittet og topper normalt i salgsstatistikkerne.

At afdække en persons komplette følelsesmæssige kompetencer er imidlertid ret omfattende, men hvis du som minimum får afdækket nedenstående 5 kompetencer, så har du god sandsynlighed for at vide om dine nye eller eksisterende sælgere vil få succes i jobbet.

1. Empati

Sælgerens evne til at forstå og sætte sig i en anden persons sted og er en vigtig følelsesmæssig kompetence i b2b-salg. En sælger, der kan identificere og løse kundens problemer på en empatisk måde, vil have lettere ved at opbygge en stærk relation til kunden og opnå succes i b2b-salg.

2. Selvindsigt og selvregulering

Med en høj grad af selvbevidsthed eller selvindsigt vil sælgeren være i stand til at genkende og forstå sine egne tanker, følelser, overbevisninger og værdier, og hvordan hans/hendes adfærd påvirker interaktioner med andre.

Evnen til at regulere sine følelser og adfærd, kan være afgørende i stressende salgssituationer. En sælger, der kan bevare roen og handle professionelt under pres, vil have større succes med at skabe tillid og respekt hos kunderne.

3. Social bevidsthed

Social bevidsthed er sælgerens evne til at læse og forstå sociale signaler og normer og er en vigtig kompetence i b2b-salg. En sælger, der kan afkode kundens adfærd og kommunikere på en måde, der er i overensstemmelse med kundens forventninger og værdier, vil have lettere ved at opbygge et godt forhold til kunden.

4. Motivation

Motivation er sælgerens evne til at opretholde en høj grad af engagement og energi i en salgssituation. En sælger, der er motiveret til at hjælpe kunden og til at finde den bedste løsning, vil have større succes med at overvinde udfordringer og lukke aftaler.

5. Samvittighedsfuldhed og præstationsorienteret

Samvittighedsfulde sælgere tager ansvar for deres personlige præstationer. De holder sig selv ansvarlige overfor deres mål og holder det de lover. De er resultatorienterede med et højt drive.

Vær opmærksom på, at sælgere der ligger lavt på EQ, de kan trænes, så de bliver dygtigere til at anvende den rigtige adfærd i forbindelse med deres salg.