DET ER MEGET TIDSKRÆVENDE AT REKRUTTERE NYE MEDARBEJDERE

– du bør derfor sikre dig

 • At du har gjort dig klar på hvilke arbejdsopgaver der skal løses. Selv ved genbesættelser bør du altid vurdere, om det med fordel kan betale sig at ændre på jobindhold – det kunne jo sagtens være, der var fordele ved at give ansvaret for nogle af opgaverne til en af de nuværende ansatte.
 • At du har foretaget grundigt forarbejde med jobbeskrivelse der klarlægger nødvendige kompetencer (faglige og personlige).
 • At du har gennemtænkt hvem i din organisation, der skal være med til udvælgelsesfasen.
 • At du udarbejder et godt og sælgende jobopslag.
 • At du/I sørger for at afsætte god tid til at læse indkomne ansøgninger – og at du/I selvfølgelig gør det løbende, så du med det samme kan svare relevante kandidater, og give afslag til dem I ikke ønsker at arbejde videre med.
 • At du afsætter nødvendig tid til kontakt af kandidater (anbefales at gøre det pr. tlf.).
 • At du afsætter tid til afholdelse af indledende afklaringsinterviews pr. telefon/teams, med de kandidater du har udvalgt. Dette for at spare både din og kandidatens tid.
 • At du afsætter min. 1 time til hver kandidat du udvælger til 1. personlige interview.
 • Afsæt ekstra tid, hvis du vurderer at det giver mening, at kandidaten skal løse en stillet opgave (faglig/social).
 • Du kan med fordel få testet kandidatens arbejdsmæssige adfærdsprofil, så du får lettere at stille skarpt på kandidatens sociale kompetencer ved 2. personlige interview.
 • At du afsætter passende tid til 2. personlige interviews (tid afhængig af stillingens kompleksitet og om kandidat skal præsentere opgave).
 • At du sørger for at indhente referencer hos tidligere arbejdsgivere og kolleger
 • At du afsætter tid til 3. interview. Her kan finalekandidaten møde fremtidige kolleger, få en rundvisning i virksomheden etc. (f.eks. walk & talk).
 • At du får indhentet nødvendige data, så ansættelseskontrakt kan udfærdiges/underskrives
 • At du afsætter tid til ”Pre-boarding” af kandidaten.
 • At du afsætter tid til at udarbejde en grundig ”On-boardingplan” for den nye medarbejder.
 • At du afsætter 1-1 tid sammen med den nye medarbejder min. 1 gang hver uge den første måned. Derefter løbende.

Læs også: